Våra produkter

Släp- & Traileraggregat

 

Våra motordrivna aggregat kan med fördel drivas med HVO100 och i alla används miljövänligt köldmedium.

Alla våra förångare är utrustade med elektronisk expansionsventil, vilket ger exakt temperaturreglering.

 

Aggregaten är utrustade med en motor som driver kylaggregatet under färden. Dessutom finns det en elmotor som kan användas vid längre stopp för att minimera bränsleförbrukningen. 

Handledningar för Släp- & Trailar aggregat